Регламент за гласуване

Гласуването в сайта се провежда при следните павила:
- Всеки има право да гласува по един път в сайта;
- Отчитат се само действителните гласове - от реален IP адрес;
- Всички недействителни гласове се премахват от системата;
- При системно нарушаване на правилата, ще бъде преустановявано временно гласуването за съответния участник.